W 2022 roku pracownicy oraz pracodawcy powinni przygotować się na zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy. Ostatnio coraz głośniej mówi się o zmianach w zakresie urlopów pracowniczych. Co się zmieni? Czy zostaną wprowadzone dodatkowe dni urlopowe?

Większość planowanych zmian wynika z obowiązku wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego „work-life-balance”, która ma przyczynić się do zachowania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.

Zmiany mają zostać wprowadzone w sierpniu 2022 roku.

Zgodnie z założeniami pracownikom będą przysługiwać dodatkowe urlopy:

Nowości urlopowe 2022

 

✦ Urlop opiekuńczy

Wymiar: 5 dni

Cel: zapewnienie osobistej opieki członkowi rodziny, np. dziecku, matce, ojcu albo małżonkowi.

Odpłatność: zgodnie z zaleceniami dyrektywy ma być płatny

 

✦ Urlop z powodu „siły wyższej”

Wymiar: 2 dni lub 16 godzin

Cel: pilne sprawy rodzinne

Odpłatność: 50% wynagrodzenia

 

Ostateczną formę wdrażanych zmian w zakresie dyrektywy unijnej work-life-balance poznamy w najbliższym czasie.

 

→ Świadczenie w wysokości 300 złotych dla obywatela Ukrainy

Call Now Button