Duplikat faktury to dokument wystawiany w celu zastąpienia FV, która uległa zniszczeniu lub się zgubiła. Powinna ona zawierać prawie takie same informacje jak oryginał ale:

  • data wystawienia powinna dotyczyć momentu sporządzenia duplikatu, a nie pierwotnej faktury,
  • należy umieścić na niej informacje, że jest to duplikat.
    Duplikat faktury, może zostać wystawiony przez:

  • podatników lub osoby do tego upoważnione,
  • nabywcę towarów lub usług,
  • administracyjne organy egzekucyjne,
  • komorników sądowych.

Podatnicy mają możliwość, odliczenia podatku od towarów i usług zarówno na podstawie pierwotnej faktury, jak i duplikatu. Podatek można odliczyć w okresie w którym u sprzedającego zaistniał obowiązek podatkowy, ale nie wcześniej niż w momencie otrzymania faktury przez nabywcę. Jeśli przedsiębiorca nie odliczy VAT w okresie, w którym otrzymał dokument ma na to czas przez 3 kolejne okresy rozliczeniowe (o ile rozlicza się miesięcznie) lub 2 (jeśli rozlicza się kwartalnie).
Moment odliczenia zależy od tego kiedy utracono oryginał dokumentu:
nabywca zdążył odliczyć VAT i wtedy utracił oryginał – duplikat jest wtedy tylko potwierdzeniem prawa do odliczenia,
nabywca otrzymał FV i utracił ją zanim odliczył VAT – odliczenia dokonuje się w momencie powstania obowiązku u sprzedawcy i gdy odnotowano wpływ z pierwszej faktury lub za jeden z 2/3 kolejnych okresów rozliczeniowych,
nabywca nie otrzymał FV – duplikat traktuje się jak oryginał i księguje się go zgodnie z datą otrzymania.

Aby dowiedzieć się więcej o fakturowaniu, zapraszamy do artykułu. 

Call Now Button