Doradca podatkowy to zawód regulowany ustawą o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 roku. Usługi świadczone przez doradców podatkowych mają na celu pomoc w załatwieniu spraw podatkowych oraz odpowiedniej interpretacji przepisów podatkowych. Skorzystanie z usług doradcy podatkowego dostępne jest dla wszystkich – zarówno przedsiębiorców jak również osób nieprowadzących własnej działalności.

Doradca podatkowy – jaki zakres usług?

  • udzielanie porad podatkowych
  • pomoc w interpretacji przepisów podatkowych
  • wydawanie opinii z zakresu przepisów prawa podatkowego
  • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych
  • reprezentacja przez organami podatkowymi

Doradztwo podatkowe – kiedy się opłaca?

Doradztwo podatkowe jest wygodnym rozwiązaniem dla osób, które nie chcą samodzielnie zajmować się obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego, np.:

  • wypełnianie formularzy i deklaracji
  • obliczanie wysokości należnych podatków
  • występowanie przed organami administracji podatkowej

Pomoc specjalisty podatkowego pozwala zwiększyć bezpieczeństwo podatnika oraz ograniczyć problemy wynikające z niewiedzy z zakresu obowiązujących przepisów.

Call Now Button