PPK, czyli Pracowniczy Plan Kapitałowy to program pracowniczy, który umożliwia odłożenie odpowiednich środkó na emeryturę. Istotnie należy tutaj zaznaczyć, że program obejmuje wszystkich pracodawców. Jego zasady działania przewidują odkładanie części wynagrodzeń pracowników na specjalne rachunki instytucji finansowej zabezpieczające przyszłość podatników po 60 r.ż.

Czy istnieje możliwość rezygnacji?

Pracownicy mająmożliwość rezygnacji z tej formy gromadzenia funduszy emerytalnych. W jaki sposób można wypisać się z PPK?

Rezygnacja z PPK

W celu rezygnacji z PPK należy złożyć odpowiednią deklarację (wzór na oficjalnej stronie PPK).

I część deklaracji – dane wskazujące właściwy zakład pracy

II część deklaracji – potwierdzenie reyzgnacji

Co dalej?

Dokument należy dostarczyć pracodawcy, który w ciągu 7 dni powinien przekazać dokument do właściwej instytucji finansowej.

Deklarację składa się raz na 4 lata.

Call Now Button