Aktualny Kodeks Pracy informuje nas o tym, iż stosunek pracy między pracownikiem, a pracodawcą można zakończyć poprzez oświadczenie złożone przez jedną ze stron przy zachowaniu okresu wypowiedzenia adekwatnego do czasu trwania zatrudnienia. Sposób ten na zakończenie współpracy, nazywamy rozwiązaniem za wypowiedzeniem.

Okresy wypowiedzenia w przypadku umów zawieranych na czas określony, bądź nieokreślony są ściśle związane z okresem przez jaki przedsiębiorca był zatrudniony u danego pracodawcy. Tym też sposobem prezentuje się to następująco:
🔹 3 miesiące jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,
🔹 1 miesiąc jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
🔹 2 tygodnie jeśli pracownik był zatrudniony nie więcej niż 6 miesięcy.

Z kolei w przypadku umowy zawieranej na okres próby, sytuacja wygląda następująco:
🔹 2 tygodnie jeśli pracownik był zatrudniony na 3 miesiące,
🔹 1 tydzień jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 2 tygodnie,
🔹 3 dni robocze jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 2 tygodnie.

Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach
Okres wypowiedzenia rozpoczyna się już pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Tak więc wnioskować można, iż wypowiedzenie kończy się z ostatnim dniem miesiąca, ponieważ w przypadku rozwiązania za wypowiedzeniem, miesiąc powinien być skończony. Warto wziąć pod uwagę fakt, iż miesiące mogą trwać 31, 30, 29 lub 28 dni i ma to wpływ na termin zakończenia wypowiedzenia, które jest liczone w miesiącach.

Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach
Momentem, kiedy rozpoczyna się czas trwania wypowiedzenia, jest pierwsza niedziela, która występuje po dniu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Z kolei okres wypowiedzenia kończy się po upływie jednego, bądź dwóch tygodni kalendarzowych. Można zatem wnioskować, że sobota jest ostatnim dniem w okresie wypowiedzenia.

Call Now Button