W każdym przedsiębiorstwie urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, po wcześniejszym porozumieniu z pracownikami, zapewniając normalny tok pracy.

Jak sytuacja ta wygląda w czasie pandemii?

Plan urlopowy nie obejmuje urlopów udzielanych pracownikowi z tytułu tzw. urlopu „na żądanie”. Jeśli w danym przedsiębiorstwie zakładowa organizacja wyraziła zgodę lub jeśli nie funkcjonuje zakładowa organizacja związkowa – nie ma konieczności ustalania planu urlopów. Wówczas pracodawca ustala z pracownikiem termin urlopu, biorąc pod uwagę składany przez pracownika wniosek, jak i zapewnienie normalnego toku pracy.

Aktualny w Polsce stan epidemii stanowi wyjątkową sytuację, która ma również wpływ na kwestię urlopów. Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo. W sytuacji, kiedy z przyczyny pracownika, bądź pracodawcy – urlop nie zostanie wykorzystany, z dniem 1 stycznia roku następnego staje się tzw. „urlopem zaległym”.

Czy zatem pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop wypoczynkowy?
Sytuacja ta jest dopuszczalna jedynie w sytuacji polecenia wykorzystania urlopy zaległego, bądź wykorzystania przysługującego pracownikowi urlopu w okresie trwającego wypowiedzenia.

Call Now Button