Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to rejestr firm, który zawiera informacje o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce. W rejestrze znajdują się wyłącznie wpisy przedsiębiorców, którzy:

  • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą,
  • są wspólnikami spółek cywilnych osób fizycznych.

We wniosku CEIDG-1 trzeba podać: swoje dane (imię, nazwisko, miejsce urodzenia), PESEL*, wszystkie posiadane obywatelstwa, adres zamieszkania oraz adresy związane z zakładaną działalnością, nazwę firmy, kody PKD, liczbę pracowników (których planujemy zatrudnić), datę rozpoczęcia działalności, informacje o ubezpieczeniu w ZUS lub KRUS.

*Jeśli nie masz nadanego numeru PESEL, zaznacz “nie posiadam numeru PESEL.

Wyjątek od rejestracji CEIDG jest, wtedy gdy planujemy prowadzić działalność nierejestrowaną. W tym przypadku wystarczy prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży i opłacać podatki. Możesz zdecydować się na to rozwiązane, jeśli:

  • jesteś osobą fizyczną, a przychody z twojej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • to twoje pierwsza działalność gospodarcza.

Wniosek o wpis do CEIDG możesz złożyć przez Internet. Jeśli chcesz załatwić sprawę w urzędzie, skorzystaj z pomocy dowolnego urzędu miasta lub gminy. W urzędzie możesz podpisać wniosek elektroniczny wypełniony na stronie CEIDG albo złożyć wniosek papierowy. Aby znaleźć najbliższy urząd, wpisz miejscowość, w której mieszkasz.

Złożenie wniosku do CEIDG możesz wykonać na 5 sposobów:

  • złożenie wniosku online bez wychodzenia z domu,
  • wypełnienie wniosku online i złożenie w urzędzie,
  • założenie firmy przez telefon,
  • złożenie wniosku osobiście,
  • wysłanie wniosku listem poleconym.
Call Now Button