Ostatnio coraz głośno mówi się o nowym projekcie zaproponowanym przez posłów PSL, którego celem jest wprowadzenie nowego rodzaju urlopu w Kodeksie Pracy.

Z urlopu rodzinnego mogłaby skorzystać osoba, która chce sprawować opiekę nad najbliższym członkiem rodziny. Chodzi tutaj o opiekę, która jest konieczna z powodu złego stanu zdrowia członka rodziny.

Za najbliższego członka rodziny uznaje się:

  • ojczyma,
  • macochę,
  • teściów,
  • rodzeństwo,
  • męża,
  • żonę lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

Czas trwania urlopu rodzinnego miałby wynosić maksymalnie 12 miesięcy.

Istotnie należy zaznaczyć, że mógłby z niego skorzystać więcej niż jeden pracownik pod warunkiem, że łączny urlop nie przekracza przy tym limitu rocznego.

Warto podkreślić, że z urlopu będzie mogła skorzystać osoba, która posiada co najmniej 6-miesięczny staż pracy.

Czy to będzie urlop płatny?

Osobom korzystającym z urlopu rodzinnego przewiduje się możliwość skorzystania z zasiłku w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

O decyzji mówiącej o tym czy urlop rodzinny zostanie wprowadzony w Polsce przekonamy się w najbliższym czasie.

Call Now Button