PIT-11 to jedna z deklaracji podatkowych, na której podstawie należy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. W skrócie rzecz ujmując – jest to informacja na temat uzyskanych przez podatnika dochodach oraz zaliczkach pobranych na rzecz podatku dochodowego od osób fizycznych.

PIT-11 obejmuje przychody, koszty, dochody oraz wszelkie zaliczki z:
– pracy,
– członkowstwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
– świadczeń wypłacanych z FP i FGŚP,
– działalności osobistej i społecznej,
– praw autorskich,
– umów o dzieło, zlecenie, aktywizacyjnych.

Płatnicy składek, a więc przedsiębiorcy są zobowiązani dostarczyć PIT-11 zarówno pracownikowi, jak również Urzędowi Skarbowemu. Terminem dostarczenia jest ostatni dzień lutego (elektronicznie), bądź ostatni dzień stycznia (pisemnie).

W oparciu o otrzymany PIT-11 należy rozliczyć PIT-36 lub PIT-37, które są zeznaniami głównymi składanymi przez podatnika uzyskującego dochody. Rozliczenia należy dokonać do Urzędu Skarbowego do dnia 30 kwietnia danego roku.

Wszelkie przychody, koszty, dochody, zaliczki oraz składki z PIT-11 należy ująć w odpowiednich rubrykach, a mianowicie:
– przychody, koszty, dochody i zaliczki w sekcji C,
– składki społeczne do pól o nazwie „składki społeczne” i „składki zdrowotne”.

UWAGA!
Otrzymując kilka deklaracji PIT-11, należy je zsumować i do ostatecznej deklaracji PIT przenieść już kwotę zsumowaną.

Call Now Button