Dla wielu pracowników moment zwolnienia z pracy stwarza wiele problemów. Często zdarza się, że nie ma konkretnego powodu rozwiązania umowy. Czy w takiej sytuacji można złożyć wniosek do Sądu Pracy? Kiedy możliwe jest odwołanie od otrzymanego wypowiedzenia?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy pracownik uprawniony jest do odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę pod warunkiem, że istnieją przesłanki o nieprawidłowościach ze strony pracodawcy.

Art. 44 Kodeksu pracy określa, że odwołanie do Sądu Pracy może nastąpić w związku z zaistniałymi okolicznościami:

  • brak uzasadnienia wypowiedzenia umowy;
  • niewłaściwe uzasadnienie wypowiedzenia;
  • naruszenie przepisów o wypowiadaniu umowy o pracę, np. zwolnienie pracownika w okresie ochronnym czy niedotrzymanie obowiązującego okresu wypowiedzenia.

Odwołanie powinno zostać złożone w formie pozwu w terminie 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę (następuje wszczęcie postępowania cywilnego).

Odwołanie do Sądu Pracy w przypadku naruszenia praw pracowniczych może skutkować otrzymaniem odszkodowania za zwolnienie z pracy.

Powrót do strony głównej

Call Now Button