Zgodnie z najnowszymi informacjami, kontrole Państwowej Inspekcji Pracy zostały wznowione z dniem 22 czerwca 2020 roku. Odbywają się one jednak według nowych zasad, które zostały ustalone w celu zapewnienia bezpieczeństwa inspektorom pracy, pracodawcom oraz pracownikom. Właśnie dlatego powstał szereg wytycznych informacji opracowanych przez Głównego Inspektora Pracy oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wspomniane już nowe zasady przeprowadzania kontroli w głównej mierze dotyczą organizacji oraz funkcjonowania jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w okresie trwającej pandemii COVID-19. Zgodnie z tym, co zostało ustalone, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych (jeśli sytuacja i cel kontroli tego nie wykluczają), zaleca się wykonanie telefonu do przedsiębiorcy w celu zorientowania się jaki reżim sanitarny obowiązuje w danym zakładzie pracy.

Przeprowadzając kontrolę w zakładzie, gdzie występuje ognisko narażające na zachorowanie na COVID-19, inspektorzy do dyspozycji mają:
– półmaskę filtrującą FFP2, bądź FFP3,
– osłonę twarzy, bądź okulary ochronne z osłonką boczną,
– całotworzywowe rękawice jednorazowe,
– kombinezon spełniający wymagania w zakresie odporności na przenikanie rozpylonej cieszy, bądź cieczy skażonych pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego.

Z kolei przeprowadzając kontrolę w zakładach, w których nie ma podejrzenia zakażeń COVID-19, stosuje się:
– podstawowe zasady higieny (m.in. częste mycie rąk),
– środki dezynfekujące na bazie alkoholu min. 60%,
– całotworzywowe rękawice jednorazowe,
– środki ochrony dróg oddechowych (maski, półmaski, przyłbica).

Call Now Button