Dla kogo środki w ramach nowej Tarczy Antykryzysowej? Kto może ubiegać się o dofinansowanie na walkę ze skutkami pandemii COVID-19?

Od 23 lipca nowa grupa przedsiębiorców zostanie uprawniona do otrzymania dodatkowych środków z ZUS-u.

Nowa Tarcza Antykryzysowa skierowana jest do przedsiębiorców, którzy:

1. W jednostkach oświatowych prowadzą sprzedaż środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków (PKD 47.11.Z i 47.19.Z);

W tym przypadku przedsiębiorcy mogą liczyć na świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Warunkiem otrzymania wsparcia jest odpowiedni kod PK oraz kryterium przychodu.

2. Są pilotami wycieczek i przewodnikami turystycznymi i świadczą usługi na rzecz muzeów

W tym przypadku z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku mogą być także zwolnieni piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów Wymagany kod PKD to PKD 79.90.A.

Wnioski można składać wyłącznie w sposób elektroniczny za pośrednictwem platformy PUE ZUS od 23 lipca do końca września.

Call Now Button