W sytuacji, kiedy z powodu epidemii koronawirusa, pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie, bądź członek jego rodziny utracił źródło dochodu, wówczas kwoty wolne od potrąceń, które określa Kodeks Pracy, ulegają zwiększeniu o 25% na każdego członka rodziny, który nie osiąga dochodu, a którego dany pracownik ma na utrzymaniu.

Zmiana ta została wprowadzona 15 maja 2020 roku ustawą o zmianie niektórych ustaw w zakresie danych osłonowych w związku z panującą pandemią koronawirusa (tzw. tarcza antykryzysowa 3.0).

Członek rodziny – o kogo właściwie chodzi?

Definicja informuje nas o tym, iż przez członka rodziny rozumiemy:
– małżonka, bądź rodzica wspólnego dziecka,
– dziecko do 25 roku życia,
– dziecko po 25 roku życia, które legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W ostatnim przypadku mowa o sytuacji, kiedy danej osobie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, bądź zasiłek dla opiekuna.

Warto pamiętać o tym, iż do członków rodziny nie zalicza się:
– dziecka, które pozostaje pod opieką opiekuna prawnego,
– dziecka, które pozostaje w związku małżeńskim,
– pełnoletniego dziecka, które posiada własne dziecko.

W razie pytań, bądź wątpliwości, zachęcamy Państwa do kontaktu!

Call Now Button