Duża część nowych rozwiązań wprowadzanych przez rząd ma na celu pobudzenie rynku nowych technologii i innowacyjnych pomysłów. Z tego też powodu od 1 stycznia 2019 roku z preferencyjnego opodatkowania dochodów uzyskanych z wytworzonych lub ulepszonych kwalifikowanych praw własności intelektualnej mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalności badawczo-rozwojowe.

Ulga IP BOX wprowadza preferencyjną stawkę opodatkowania w wysokości 5% w podatku PIT i CIT. Stosowanie takiej stawki podatku po spełnieniu odpowiednich warunków dozwolone jest dla wszystkich osób objętych podatkiem PIT oraz podatkiem CIT.
Skorzystanie ulgi możliwe jest dopiero w zeznaniu rocznym, co oznacza, że dochody uzyskane w ciągu roku z kwalifikowanych praw własności praw intelektualnej podlegają w ciągu roku opodatkowaniu według jednej z form:
17% lub 32%- opodatkowanie na zasadach ogólnych PIT
19%- opodatkowanie podatkiem liniowym PIT
9% lub 19%- opodatkowanie podatkiem CIT

Uldze IP BOX podlegać nie mogą:

  • dochody z kwalifikowanego IP opodatkowanych poza terytorium Polski
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Chęć skorzystania z ulgi IP BOX musi być poprzedzona spełnieniem warunków ewidencyjnych.

Call Now Button