Nowa wersja tarczy antykryzysowej 4.0 wprowadza nowe zmiany w zakresie podatków dochodowych takich, jak CIT i PIT. Regulacje te w głównej mierze dotyczą kar umownych, odszkodowań z tytułu koronawirusa, a także ulg za złe długi.

Art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT nie uznaje jako koszt zyskania przychodów „kar pieniężnych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych usług.”

W związku z powyższym, przepis ten nie znajdzie zastosowania w zakresie zapłaconych kar umownych oraz odszkodowań w sytuacji, kiedy wada towarów, robót, usług powstała na skutek zagrożenia epidemicznego, bądź stanu epidemii COVID-19.

Wraz z dniem 1 stycznia 2020 r. Ustawy o PIT i Ustawy o CIT wprowadzono tzw. ulgę za złe długi dla wierzycieli. Wiąże się to z tym, iż podatnicy mają możliwość zmniejszenia swojego dochodu, który stanowi podstawę zaliczki o zaliczoną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta, po upływie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie, do momentu, kiedy wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

Tarcza antykryzysowa 4.0 daje prawo do tego, aby w 2020 r. zmniejszyć dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki, które przysługuje od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty.

Call Now Button