Z dniem 28 lutego 2021 roku zmieniły się zasady, których spełnienie uprawnia do skorzystania z pomocy przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej. Na jakie zmiany należy się przygotować? Jaką pomoc gwarantuje Tarcza 8.0?

1. Nowe uprawnienia starosty
Zgodnie z nowymi zasadami starosta ma prawo do udzielenia dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art. 15zze4 ustawy o COVID-19, z uwzględnieniem przepisów nowego rozporządzenia.

2. Zwiększenie limitu skorzystania ze wsparcia
Bardzo istotną zmianą jest to, że część przedsiębiorców będzie miała możliwość trzykrotnego skorzystania z dotacji zapewnianych tarczy antykryzysowej.

3. Przedłużenie terminu składania wniosków
Rozporządzenie przedłuża również termin składania wniosków PSZ-DBKDG do 1 maja 2021 roku.

4. Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy
W zakresie świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy wnioski mogą być składane przez przedsiębiorców których działalność gospodarcza jest oznaczona jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z – termin do 31 marca 2021 roku.

Call Now Button