Wróć do strony głównej

***

W ostatnim czasie pracodawcy coraz chętniej korzystają z elektronicznej formy dokumentacji pracowników związanej z przebiegiem zatrudnienia. Decydując się na to rozwiązanie należy zapewnić bezpieczeństwo danych oraz autentyczność dokumentu elektronicznego.

Czy pracodawca ma prawo wystawić elektroniczną formę świadectwa pracy?

W sytuacji rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy obowiązkiem pracodawcy jest wystawienie oraz wydanie pracownikowi świadectwa pracy.

W świadectwie pracy należy uwzględnić m.in.:
– okres oraz rodzaj wykonywanej pracy
– zajmowane stanowiska
– tryb rozwiązania stosunku pracy lub okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy
– informacje potrzebne do ustalenia uprawnień pracowników oraz z ubezpieczenia społecznego
– wysokość wynagrodzenia (na prośbę pracownika)
– uzyskane kwalifikacje

Świadectwo pracy powinno zostać wydane w formie pisemnej.

Warto jednak zaznaczyć, że zgodnie z art. 781 kc w przypadku złożenia oświadczenia woli o zachowaniu elektronicznej formy dokumentu istnieje możliwość zastosowania takiej formy świadectwa pracy. Istotne w tym przypadku jest opatrzenie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Call Now Button