Zgodnie z nowelizacją przepisów odnośnie COVID-19 przywrócono możliwość składania wniosków przez ubezpieczonych oraz funkcjonariuszy w dniach 25.05. – 28.06. 2020 r. o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na zdrowe dzieci do ukończenia 8 lat w sytuacji dalszego zamknięcia żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, szkół oraz innych placówek, do których uczęszczają dzieci.

Na podstawie nowych rozporządzeń, które wdrożyła w życie Rada Ministrów okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, a także zasiłku opiekuńczego został wydłużony i obecnie można ubiegać się o jego wypłatę za okres 29 czerwca – 12 lipca.

W dalszym ciągu prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje osobom ubezpieczonym, które są zwolnione z wykonywania pracy, a także funkcjonariusze zwolnieni z pełnienia swojej służby z racji sprawowania opieki nad:
– dzieckiem, które legitymuje się orzeczeniem o znacznym, bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 roku życia,
– dzieckiem, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności, bądź orzeczenie o konieczności kształcenia specjalnego,
– dorosłą osobą niepełnosprawną
w sytuacji zamknięcia placówek, które dotychczas zapewniały opiekę powyżej wymienionym osobom.

Możliwość ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy/zasiłek opiekuńczy jest ustalana tylko na okres, który wskazany został we wniosku. Tym sposobem jeśli dana osoba chce otrzymać zasiłek w kolejnym okresie , zobowiązana jest do tego, aby ponownie złożyć prawidłowo uzupełniony wniosek.

Rachunkowa obsługa pozwala zrobić wszelkie nowelizacje prawne oraz zmiany w przepisach.

Call Now Button