Wprowadzenie szeregu zmian od 1 stycznia 2021 roku dotknie również podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Od 2021 roku w PIT pojawiły się zmiany takie jak:

 1. Ograniczenie ulgi abolicyjnej
 2. Zmiany w uldze dla młodych
 3. Zmiany w ryczałcie
 4. Zmiany w formularzach PIT

Ad. 1) Osoby pracujące zagranicą miały możliwość korzystania z ulgi abolicyjnej. Nowe przepisy znacznie zmniejszają limit odliczenia ulgi. Kwota wolna od podatku w 2021 roku wynosi 8000 zł, odliczyć natomiast będzie można 1360 zł. Wprowadzone zmiany spowodowały znaczny wzrost obciążeń polskich rezydentów pracujących poza granicami.

Ad. 2) Ulga dla młodych pozwala na opłacanie zerowego PITu osobom do 26 roku życia. Zwolnienie z podatku PIT obowiązuje osoby fizyczne, które osiągają przychody:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
 • z umów zlecenia,

od 1 stycznia 2021 roku również:

 • z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej
 • z tytułu odbywania stażu uczniowskiego

Ad. 3) Zmiany w ryczałcie dotyczące poszerzenia dostępu do tej formy opodatkowania poprzez:

 • podniesienie limitu z 250 000 euro do 2 000 000 euro
 • poszerzenie katalogu branż i zawodów, które mają prawo do korzystania ze zryczałtowanego sposobu rozliczania się

Ad. 4) Nowe formularze PIT w 2021 pozwalają odliczyć darowiznę na przeciwdziałanie Covid-19.

Dodatkowo wprowadzono zmiany w PIT związane z koronawirusem to między innymi:

 • zwolnienie z podatku od przychodów z budynków
 • odliczenia kosztów kwalifikowanych na działalność B+R prowadzoną w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania Covid-19
 • odliczenia darowizn sprzętu komputerowe na rzecz placówek oświatowych

Firma zewnętrzna księgowość może poprowadzić. Warto zlecić obsługę księgową i podatkową zewnętrznemu podmiotowi.

Call Now Button