Niestabilna sytuacja gospodarcza w kraju zmusza wielu przedsiębiorców do podjęcia decyzji o zawieszeniu działalności spółki. Czy zawsze przeprowadzenie tej procedury jest możliwe? Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc zawiesić działalność spółki?

Zawieszenie działalności spółki umożliwia przerwę w prowadzeniu bieżącej działalności.

Do najczęściej występujących powodów zawieszenia działalności zaliczamy:
– niestabilną sytuację gospodarczą kraju
– zdarzenia losowe wpływające na życie właścicieli firm
– niepewne rokowania działalności

Odpowiednio skonstruowana umowa spółki z o.o. może w jasny sposób określać powody umożliwiające zawieszenie działalności.

Spółka z o.o. a zawieszenie działalności – o czym warto pamiętać?
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po ogłoszeniu zawieszenia działalności nie ma prawa podejmować czynności związanych z prowadzoną działalnością. Dopuszcza się jedynie czynności mające wpływ na zachowanie bezpieczeństwa zarówno podmiotu jak również właściciela, m.in.:

– przyjmowanie należności;
– regulowanie zobowiązań;
– uczestnictwo w postępowaniach sądowych i urzędowych

Zawieszenie działalności spółki – kiedy możliwe?
Działalność spółki może zostać zawieszona, gdy podmiot nie zatrudnia pracowników, przy tym ważne jest, że nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach wychowawczych lub urlopach rodzicielskich, które nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Call Now Button