Od stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać nowelizacje ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Na jakie zmiany warto się przygotować? Co się zmieni od 2022 roku?

Uzyskanie prawa do zasiłku chorobowego

Od stycznia 2022 roku opóźnienie w opłaceniu składki nie spowodują ustania ubezpieczenia chorobowego. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego nawet, gdy nie dokonają zapłaty składki w ustalonym terminie.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Od stycznia nie będzie obowiązku ustalania nowej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w przypadku braku przerwy lub jeżeli przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy.

Okres zasiłkowy

Okres zasiłkowy liczony będzie od dnia pierwszej choroby – niezależnie od rodzaju chorób.

Zasiłek za pobyt w szpitalu

Wysokość zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu będzie wynosiła 80% podstawy wymiaru.

Call Now Button