Wykaz informacji o podatnikach VAT, czyli biała lista podatników to wprowadzona do użytku 1 września 2019 roku baza prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dostępna dla każdego.
W białej liście podatników znajdują się informacje na temat podatników:

  • zarejestrowanych do VAT
  • niezarejestrowanych do VAT
  • wykreślonych z VAT
  • przywróconych do VAT

Biała Lista Podatników powstała, aby ułatwić proces weryfikacji kontrahentów, ponieważ znajdują się w niej informacje na temat nazwy firmy/danych płatnika, NIP, REGON, adresów siedziby, numeru rachunkowego podatnika, statusu podatnika.

Wraz z powstaniem białej listy podatników, powstał również pewien obowiązek, którym jest dokonywanie transakcji na rachunek zgodny z numerem znajdującym się w białej liście.
Obowiązek ten obejmuje transakcje, w których:

  1. dostawca jest czynnym podatnikiem VAT
  2. wartość transakcji brutto przekracza 15 000 zł.

W ramach sankcji za niewypełnienie tego obowiązku, podatnik nie będzie miał możliwości zaliczenia kwot transakcji z danym partnerem biznesowym do kosztów uzyskania przychodu, a jeśli sprzedawca nie zapłaci podatku VAT, dodatkowo podatnik narażony może być na poniesienie odpowiedzialności solidarnej.

Call Now Button