W związku z przegłosowaniem przez sejm ustawy o niższych podatkach, już wkrótce możemy spodziewać się szeregu korzystnych zmian w prawie podatkowym. Obrady senatu oraz sejmu (jeśli senat zgłosił swoje uwagi) odbędą się jeszcze w maj, przewiduje się więc, że zmiany zostaną wdrożone już do 1 lipca.
Zmiany w ramach ustawa o niższych podatkach:

1. 12% skali podatkowej – bez zmian pozostanie pierwszy próg i wyższa kwota wolna od podatku jednak wszystko wskazuje na to, że podatek zostanie obniżony o 5% bez konieczności spełnienia żadnych dodatkowych warunków.
2. Likwidacja ulgi dla klasy średniej – zapewni uproszczenie systemu podatkowego oraz możliwość stosowania niższej stawki skali podatkowej przez podatników z pierwszego progu podatkowego.
3. Możliwość przejścia na skalę podatkową w trakcie trwania roku dla ryczałtowców, dzięki opcji ponownego wybrania formy opodatkowania między 1.07-22.08.
4. Przywrócenie możliwości preferencyjnego rozliczenia podatku dla osób samotnie wychowujących dzieci.
5. Ujednolicenie terminów rozliczania rocznego podatku PITza rok 2022.
6. Likwidacja ulgi abolicyjnej, związanej z rozliczaniem podatków dla osób, które uzyskały przychód za granicą.
7. Możliwość rozliczania kwoty wolnej od podatku u więcej niż 1 pracodawcy dla osób zatrudnionych na kilka umów o pracę, dzieło lub zlecenie.

Call Now Button