Prowadzenie własnej działalności w wielu przypadkach wiążę się ze wzlotami oraz upadkami. Zatem niekiedy mimo najszczerszych chęci, pojawia się problem z uregulowaniem zobowiązań podatkowych. Wówczas pojawia się zaległość, która z czasem może się powiększyć. Jednak zapisy polskiego prawa przewidują sytuacje, kiedy możliwe jest umorzenie zaległości podatkowych.

Aby móc zrozumieć powyżej wymienioną instytucję umorzeniową, należy wiedzieć, iż definicja zaległości podatkowej informuje nas o tym, iż jest ona:
– niezapłaconym w terminie podatkiem,
– niezapłaconą w terminie zaliczką na podatek,
– niezapłaconą w terminie zaliczką o której mowa w art. 23a,
– niezapłaconą w terminie ratą podatku.

Zgodnie z aktualnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 26 stycznia 2021 roku okazuje się, iż do umorzenia zaległości, takowa musi istnieć. Treść owego rozporządzenia brzmi:
„Ocena istnienia zaległości podatkowej musi odnosić się do stanu istniejącego w dacie zgłoszenia wniosku o jej umorzenie. Oznacza to, że w dacie złożenia wniosku o umorzenie zaległości zobowiązanie podatkowe musi się już przekształcić w zaległość podatkową wskutek niezapłacenia podatku w terminie.”

W razie pytań, bądź wątpliwości – zachęcamy do kontaktu!

Call Now Button