Podatnicy VAT mają możliwość odbioru nadpłaconych podatków i różnych zwrotów. Jak przyspieszyć wypłatę zwrotu podatku VAT?

Znaczącą rolę odgrywa korzystanie z faktur ustrukturyzowanych (e-Faktur), których dane są przechowywane i archiwizowane w Krajowym Systemie e-Faktur.

Obecnie korzystanie z systemu nie jest obowiązkowe. Warto jednak zaznaczyć, że przedsiębiorcy, którzy zdecydują się rozpocząć korzystanie z systemu, będą mogli skorzystać z 40-dniowego zwrotu VAT.

Szybszy zwrot VAT – warunki

  1. wystawianie faktur w formie ustrukturyzowanej
  2. kwota naliczonego podatku nie może przekraczać 3000 zł
  3. przez 12 miesięcy poprzedzających zwrot VAT przedsiębiorcy muszą być zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, za każdy okres rozliczeniowy składać plik JPK_V7, a także posiadać rachunek bankowy znajdujący się na białej liście podatników.

Obowiązuje również 15-dniowy zwrot podatku ale spełnienie warunków jest bardziej rygorystyczne. Ten termin dotyczy podatników, u których większość transakcji realizowana jest bezgotówkowo.

Szybszy zwrot podatku VAT pozwala poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa.

Call Now Button