Nieubłaganie zbliża się termin sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 przez jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Termin o którym mowa mija 31 marca 2021 roku. Jednak z naszych ustaleń wynika, iż planowane jest przedłużenie tego terminu przez organizacje non-profit.

Każdego roku, dane pozyskane w sprawozdaniach finansowych, stanowią bardzo ważne źródło informacji dla wszelkiego rodzaju instytucji kredytowych, kontrahentów, jak również biznesowych podmiotów biznesowych. Pozyskane dane są następnie wykorzystywane do opracowywania danych statystycznych, które następnie mają służyć do usprawniania funkcjonowania państwa.

Zgodnie z opracowanymi danymi statystycznymi w ostatnim czasie – wnioskiem, który bardzo rzuca się w oczy, jest fakt, iż znaczna część przedsiębiorców zdecydowała się na rozwiązania online zarówno w zakresie księgowości, jak i sprawozdawczości. Od niedawna obowiązuje sporządzanie sprawozdania finansowego w formie elektronicznej.

Właśnie z tego powodu, nie planuje się wydłużenia terminu sporządzenia sprawozdania finansowego dla wszystkich jednostek. Jedynie w przypadku wspomnianych już organizacji non profit, których działalność w znacznej mierze opiera się na wolontariacie oraz pracach społecznych. Jednak nawet w tym przypadku owe przesunięcie będzie nieznaczne.

W razie pytań, bądź wątpliwości – zapraszamy do kontaktu!

Call Now Button