W jakim terminie rozliczyć PIT od sprzedaży nieruchomości? Kiedy złożyć deklaracje PIT-39?

Istotnie należy zaznaczyć, że zbycie nieruchomości i praw majątkowych zobowiązuje podatników do złożenia deklaracji PIT-39. To formularz przeznaczony dla osób, które w danym roku podatkowym uzyskały przychód wymieniony w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy o PIT.
Mowa o odpłatnym zbyciu:
1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
3. prawa wieczystego użytkowania gruntów/

Warunkiem złożenia tego rodzaju deklaracji jest fakt, iż odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat od jej zakupu.

Powyższa sprzedaż opodatkowania jest 19% podatkiem dochodowym (podstawą jest uzyskany dochód).

Termin:
Od 15 lutego do 30 kwietnia roku podatkowego następującego po roku, w którym nastąpiła sprzedaż.

O zmianach podatkowych w 2022 roku dowiesz się tutaj.

Call Now Button