Dodatek solidarnościowy – świadczenie, które zostało wprowadzone ustawą z dnia 19 czerwca 2020 roku w cel podejmowania działań przeciw negatywnym skutkom COVID-19. Dodatek ten wynosi 1400 zł netto i przysługuje osobom, które utraciły pracę po 15 marca 2020 roku z powodu osłabienia gospodarki pandemią COVID-19. Składając wniosek do końca czerwca, można było otrzymać dodatek aż 3 razy, gdyż ów dodatek przysługuje od początku czerwca do końca sierpnia.

Dodatek solidarnościowy jest świadczeniem pobieranym przez osoby, które utraciły pracę z powodu koronawirusa. W sytuacji, kiedy dana osoba znajdzie zatrudnienie, znika możliwość pobrania zasiłku solidarnościowego za miesiąc, w którym została podjęta praca.

UWAGA!
Tak, jak już pisaliśmy dodatek solidarnościowy może być pobierany tylko i wyłącznie przez osoby bezrobotne. Osoby, które znajdą zatrudnienie, nie otrzymają dodatku. Z kolei podjęcie pracy w trakcie pobierania dodatku, odbiera możliwość pobrania zasiłku za miesiąc, w którym praca była podjęta. Wszystko to wiążę się ze wspomnianą ustawą, która informuje, że uzyskanie tytułu do ubezpieczeń społecznych, a więc podjęcie pracy, jest jednoznaczne z utratą prawa do nabywania dodatku solidarnościowego za cały miesiąc.

W razie pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem!

Call Now Button