Z dniem 1 stycznia 2021 roku w życie wszedł przepis dotyczący sklepów o największych obrotach. Mowa o podatku od sprzedaży detalicznej tzw. podatek handlowy, który będzie pobierany co miesiąc. Podatek ten został uregulowany w ustawie, która została przyjęta 1 września 2016 roku. Następnie pobór owego podatku był zawieszony – aż do teraz.

Przepisy informują nas o dwóch stawkach, a mianowicie:
– 0,8% w przypadku podmiotów, których miesięczny dochód nie będzie przekraczał 187 mln złotych,
– 1,4% w przypadku podmiotów, których miesięczny dochód przekroczy 187 mln zł (opodatkowana zostanie nadwyżka ponad owa kwotę).

Docelowo podatek handlowy swoim działaniem obejmie sprzedawców detalicznych, za których uważane są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej oraz spółki cywilne, które nie dokonują sprzedaży detalicznej, a których działalność jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (bez względu na to czy dane podmioty posiadają kapitał polski, czy zagraniczny).

UWAGA!
Przychód opodatkowania jest ustalany w oparciu o wielkość obrotu ewidencjonowanego za pomocą kas rejestrujących. Podatek ten płacony jest do 25 dnia każdego miesiąca.

Podatnicy, których dotyczył będzie podatek od sprzedaży detalicznej, zobowiązani będą do:
– sporządzania oraz składania deklaracji podatkowej odnośnie wysokości podatku,
– obliczania oraz wpłacania podatku na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego z tytułu miesięcznych okresów rozliczeniowych.

WAŻNE!
Sprzedawcy detaliczni, których podatek ze sprzedaży nie przekroczy wartości 17 mln złotych, nie będą posiadali obowiązku złożenia deklaracji podatkowej.

Call Now Button