W związku z nowymi zasadami rozliczania się w ramach JPK pojawia się wiele wątpliwości związanych ze sporządzaniem odpowiedniej dokumentacji księgowej. Wiele pytań pojawia się w związku z paragonami fiskalnymi – jak odpowiednio wykazać je w JPK?

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że do końca 2020 roku paragony fiskalne uznawane za faktury uproszczone nie muszą zostać wykazane w nowym pliku JPK. Istotne w tej kwestii jest spełnienie wymagań mówiących o tym, by w tym okresie wartość sprzedaży bez netto oraz wysokość podatku należnego wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, zostały ujęte w ewidencji zgodnie z par. 10 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia JPK_VAT.

Istotnie należy zaznaczyć, że od 2021 roku podatnicy zobowiązani będą do wykazywania w JPK_V7 paragonów fiskalnych uznawanych za faktury uproszczone. Dodatkowo dopełniając formalności należy pamiętać o odpowiednim oznaczaniu towarów i usług.

Za fakturę uproszczoną uznaje się paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto posiadający numer NIP nabywcy. Podatnik ma prawo do skorzystania odliczenia podatku naliczonego lub wliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Call Now Button