W związku z nowymi zasadami rozliczania się w ramach JPK pojawia się wiele wątpliwości związanych ze sporządzaniem odpowiedniej dokumentacji księgowej. Wiele pytań pojawia się w związku z paragonami fiskalnymi – jak odpowiednio wykazać je w JPK?

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że do końca 2020 roku paragony fiskalne uznawane za faktury uproszczone nie muszą zostać wykazane w nowym pliku JPK. Istotne w tej kwestii jest spełnienie wymagań mówiących o tym, by w tym okresie wartość sprzedaży bez netto oraz wysokość podatku należnego wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, zostały ujęte w ewidencji zgodnie z par. 10 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia JPK_VAT.

Istotnie należy zaznaczyć, że od 2021 roku podatnicy zobowiązani będą do wykazywania w JPK_V7 paragonów fiskalnych uznawanych za faktury uproszczone. Dodatkowo dopełniając formalności należy pamiętać o odpowiednim oznaczaniu towarów i usług.

Za fakturę uproszczoną uznaje się paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto posiadający numer NIP nabywcy. Podatnik ma prawo do skorzystania odliczenia podatku naliczonego lub wliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów.