Przedsiębiorcy, w których firmie odbywa się ewidencja sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej zobowiązani są od stycznia 2019 roku do wdrożenia nowych regulacji prawnych mających na celu usprawnienie procedur kontrolnych. Mówi o tym rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących.

Wdrożenie kasy fiskalnej online następuje etapami.

W początkowych etapach do wdrożenia kasy fiskalnej online zobowiązani byli przedsiębiorcy działający w branży motoryzacyjnej oraz podatnicy dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Następnie w styczniu 2021 roku grupa została rozszerzona o kolejnych podatników:

  • świadczących usługi związane z wyżywieniem przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, a także usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
  • dokonujących sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od lipca za wdrożenie kasy fiskalnej online odpowiedzialni są branże:

– fryzjerskie,
– kosmetyczne i kosmetologiczne,
– budowlane,
– w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i stomatologów,
– prawnicze,
– związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).

Istnieje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w wysokości 90% jej ceny zakupu. Wartość nie może jednak przekroczyć kwoty 700 zł.

Call Now Button