Wartość celna – wartość towaru wraz z wszelkiego rodzaju kosztami dodatkowymi. Stanowi podstawę do wyliczenia należności celnych oraz podatkowych w sytuacji przywozu towarów spoza Unii Europejskiej. Znajduje zastosowanie w celu wspólnej taryfy celnej, jak również środków pozataryfowych, które zostały ustalone przepisami unijnymi.

Jak wiadomo – na obszarze całej Unii Europejskiej obowiązuje wspólna tzw. taryfa celna, która obejmuje stawki określone procentowo w stosunku do wartości celnej danych towarów. Właśnie dlatego bardzo ważne jest ustalenie prawidłowej wartości celnej. Ma ona bowiem wpływ bezpośredni na ustalenie należności przywozowych odnośnie większości towarów importowanych do Unii Europejskiej.

Spośród metod ustalania wartości celnej, możemy wymienić:
– metoda wartości transakcyjnej,
– metoda wartości transakcyjnej towarów podobnych,
– metoda wartości transakcyjnej towarów takich samych,
– metoda wartości kalkulowanej,
– metoda ostatniej szansy,
– metoda dedukcyjna.

Należy jednak mieć na uwadze, iż to właśnie metoda wartości transakcyjnej stanowi podstawową metodę ustalania wartości celnej. Pozostałe metody mają status zastępczych.

Call Now Button