zus-a-koronawirus

Wielu przedsiębiorców obawia się skutków dla prowadzonej przez nich działalności wynikających z trwającej epidemii koronawirusa. Mniejsza liczba pracowników, brak przychodów, rosnące opłaty sprawiają, że właściciele firm obawiają się o przyszłość prowadzonego podmiotu. ZUS wychodzi naprzeciw przedsiębiorców o planuje odroczenie płatności składek ZUS z powodu epidemii koronawirusa.

Z wprowadzanych zmian będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy z powodu koronawirusa mają problemy ze spłatą bieżących składek lub należności.

Jakie ZUS proponuje formy wsparcia?
odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.
– zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

18 marca premier zapowiedział, że odroczenie lub rozłożenie składek ZUS ma następować bez opłat. Oznacza to, że terminy mają zostać wydłużone bez pobierana opłaty prolongacyjnej.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z ulg zobowiązani są do złożenia odpowiednich wniosków.

Przygotowane są wnioski:
– dla osób nieprowadzących pełnej księgowości
– dla osób prowadzących pełną księgowość (do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe za 2018 lub 2019 rok)

Wniosek można przesłać elektronicznie lub wysłać pocztą. Przedsiębiorcy powinni również wskazać we wnioski w jaki sposób epidemia wpłynęła na sytuację finansową firmy.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja danego podmiotu nie ulegnie poprawie to właściciel będzie mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Call Now Button