Spółki komandytowe dotychczas charakteryzowały się 19-procentowym podatkiem dochodowym, który opłacali wspólnicy. Od 2021 roku do spółek komandytowych ma wejść podwójne opodatkowanie. Czy zmiany te zostaną wprowadzone? Jeśli tak, jakie będą ich skutki?

Zgodnie z zapowiedziami podatek CIT w spółkach komandytowych pojawi się 1 maja 2021 roku. Oznacza to, że teraz spółka zapłaci 19% CIT, a następnie każdy ze wspólników dodatkowo zapłaci od swojej części zysku 19% PIT. Z uwagi na to, że spółki komandytowe często stawały się wspólnikami spółek podwójnie opodatkowanych, co powodowało zmniejszenie należności podatkowych, pojawia się teraz częste pytanie jak uniknąć podwójnego podatku w spółce komandytowej.
Jednym z najtrafniejszych pomysłów jest przekształcenie spółki komandytowej w inną formę prawną. Pod uwagę brane jest przekształcenie w spółkę jawną lub spółkę z o.o.
Pierwsza propozycja daje dużą elastyczność i dużą swobodę w kształtowaniu treści umowy spółki, natomiast jej minusem jest niższy poziom bezpieczeństwa, jak posiadanie statusu komandytariusza.
Przekształcając spółkę komandytową w spółkę z o.o. nie uda się uniknąć podwójnego opodatkowania, nie mniej jednak pozostanie bezpieczeństwo, ponieważ wspólnicy spółki nie będą odpowiadać za jej zobowiązania.
Nowelizacja podatkowa spółek komandytowych z pewnością wprowadzi dużo zamieszania do tego rodzaju działalności. Może okazać się, że wiele spółek komandytowych upadnie.

Call Now Button