Państwo od dłuższego czasu prowadzi walkę z zatorami płatniczymi, które negatywnie oddziałują zarówno na małe i średnie firmy jak i na całą gospodarkę.

Przyjmowano już wiele rozwiązań, które miały na celu zminimalizowanie występowania zatorów płatniczych, natomiast żadne z nich nie przyniosło oczekiwanych skutków.

1 stycznia 2020 roku wprowadzono nowe narzędzia mające na celu walkę z zatorami płatniczymi oraz zabezpieczenie przedsiębiorców przed nieuczciwymi kontrahentami oraz poprawę skuteczności dochodzenia przez nich roszczeń.

Rozwiązania wprowadzone przez sejm z początkiem 2020 roku:

 1. Maksymalne terminy płatności w transakcjach handlowych
  Od dokonania zmian występuje 30-dniowy termin zapłaty, który dotyczy transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny oraz sztywny 60-dniowy termin w transakcjach między firmą z sektora MŚP, a dużym przedsiębiorstwem.
 2. Możliwość odstąpienia od umowy po upływie 120 dni
  Dotychczas po upływie 120 dni przedsiębiorcy nie mieli możliwości odstąpienia od umowy za dostarczone towary lub wykonane usługi, jednak teraz jest odstąpienie od umowy jest możliwe po przekroczeniu 120 dni.
 3. Obowiązkowe raporty z praktyk płatniczych
  Do przygotowywania sprawozdań o swoich praktykach płatniczych zobowiązani są podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. Każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość sprawdzenia, jakie terminy płatności stosuje kontrahent.
 4. Podwyższone odsetki za opóźnienia w regulowaniu kwot
  Za opóźnienia w regulowaniu kwot, wierzycielom przysługuje prawo do naliczania odsetek. Od 1 stycznia br. wysokość odsetek będzie wynosić 11, 5%, a nie 9% jak do tej pory.
  Celem tej zmiany jest skłonienie kontrahentów do korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania.
 5. Kary administracyjne dla nieuczciwych przedsiębiorców
  Do nałożenia kary administracyjnej upoważniony jest Prezes UOKiK, w przypadku gdy suma niepokrytych świadczeń za ubiegłe 3 miesiące przekracza 2 mln. złotych.
 6. Rekompensaty za opóźnienia w płatnościach
  Do końca 2019 r. rekompensaty za koszty odzyskiwania należności wynosiły 40 euro od każdej niezapłaconej wierzytelności.
  Aktualnie obowiązują trzy progi rekompensat, wynoszące:
  – 40 euro dla świadczenia pieniężnego nieprzekraczającego 5 000 zł.
  – 70 euro dla świadczenia pieniężnego od 5 000-50 000 zł.
  – 100 euro dla świadczenia pieniężnego równego lub przekraczającego 50 000 zł.
Call Now Button