Program „Dobry Start” jest jednorazowym wsparciem dla uczniów, którzy rozpoczynają rok szkolny. Wynosi 300 zł i tak, jak zostało to wspomniane w tytule – wnioski można składać od 1 lipca 2020 roku.

Świadczenie to kierowane jest na dzieci uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Z kolei w przypadku dzieci niepełnosprawnych, które podejmują naukę – do 24 roku życia.

By otrzymać owe świadczenie, należy złożyć odpowiednio sporządzony wniosek przez mamę, tatę, opiekuna prawnego, bądź rodzica zastępczego. Wnioski mogą być składane drogą elektroniczną na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną, bądź przez portal usług elektronicznych ZUS.

W przypadku wniosków tradycyjnych (papierowych), będą przyjmowane od 1 sierpnia w instytucjach, które realizują świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Z kolei w przypadku rodzin zastępczych, wnioski składane będą w powiatowych centrach pomocy rodzinie.

W praktyce wygląda to tak, że im wcześniej wniosek zostanie złożonym, tym szybciej zostaną przyznane pieniądze. Złożenie wniosku w lipcu, bądź sierpniu z pewnością będzie skutkowało wypłatą świadczenia przed 30 września.

Warto wspomnieć, że świadczenie w ramach programu „Dobry Start” jest zwolnione z podatku, a więc nie podlega egzekucji, jak również wliczaniu do dochodu w trakcie ustalania prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

W razie pytań – zapraszamy do kontaktu!

Call Now Button