Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej uprawnieni są do korzystania z przysługującej im kwoty zmniejszającej podatek. Kwota ta dla każdego jest taka sama, jednak jej zastosowanie wiąże się ze spełnieniem odpowiednich warunków.

Zgodnie z zasadami na jakich opiera się podatek progresywny, możliwe jest uwzględnienie przy dochodach w pierwszym przedziale skali podatkowej kwoty wolnej od podatku.
Zobligowani do tego są:

  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą którzy rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych,
  • pracodawcy, którzy przy wyliczeniu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy pracownika powinien odliczyć proporcjonalnie 1/12 tej kwoty.

Kwota zmniejszająca podatek uzależniona jest od wysokości uzyskanego dochodu i na rok 2021 wynosi:

  1. 1360 zł- dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł
  2. 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną w taki sposób [834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł]
  3. 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł
  4. 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
Call Now Button