Kryptowaluta to inaczej rozproszony system księgowy, który przechowuje informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Aby uzyskać kryptowalutę należy tzw. ją wydobyć. Przy pomocy odpowiedniego programu i sprzętu komputerowego możliwe jest wydobycie wirtualnej waluty. Proces ten uzależniony jest w dużej mierze od mocy sprzętu oraz algorytmu.

Zarówno sprzedaż, jak i zakup kryptowalut odbywa się za pośrednictwem giełdy internetowej. Wymiana kryptowalutą polega na tym, że jedna ze stron transakcji uzyskuje zapisane w formie kryptograficznej prawo majątkowe, którego wartość kształtowana jest na wolnym rynku. Transakcja nabycia takiej wirtualnej waluty powoduje powstanie przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym.

Zgodnie z prawem, kryptowaluta nie stanowi jednak formy środka płatniczego, ponieważ nie funkcjonuje ona jako instrument rynku pieniężnego. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości elektroniczne waluty dają prawo do wymiany na inne aktywa, więc spełniają cechy podobne do inwestycji. Wirtualne waluty notowane są na giełdzie jako między innymi Bitcoin, Litecoin, Ripple czy Dash.

Samo wydobywanie kryptowalut nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym. Przedsiębiorca ma jednak obowiązek opłacać świadczenia z tytułu transakcji sprzedaży, czyli zamiany waluty elektronicznej na tradycyjną, czyli euro czy złotówki. W przypadku właścicieli firm, którzy prowadzą Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów w celu ustalenia dochodu mają możliwość odjęcia kosztów ich uzyskania. Rozliczenie kosztów spełnić musi jednak narzucone z góry warunki – koszt poniesiony został w celu uzyskania przychodu, a przeprowadzona transakcja została odpowiednio udokumentowana.

Zgodnie z interpretacją podatkową i stanowiskiem Ministerstwa Finansów, kryptowaluty traktowane mają być jako inne prawa majątkowe, a więc od każdej operacji elektronicznej zapłacić należy także podatek od czynności cywilnoprawnych.

Wirtualna waluta, dzięki swoim zaletom stanowi alternatywne źródło inwestowania i coraz częściej pojawia się w transakcjach handlowych. Co za tym idzie, popularność wiąże się także z obowiązkiem ujmowania kryptowalut w ewidencji księgowej i podatkowej.

Jak więc wygląda kwestia księgowość a kryptowaluty? Przedsiębiorcy, którzy zarządzają obrotem kryptowalut używają pojęcia “koparka”. Potocznie koparkę nazwać można jako komputer o dużej mocy obliczeniowej, który używany jest do uzyskania wirtualnych monet.
Ujęcie urządzenia w ewidencji środków trwałych zaklasyfikować można jako zespół komputerowy. Transakcje natomiast, które związane są z kryptowalutami Urząd Skarbowy nakazał wykazywać w kolumnie związanej z zakupem towarów handlowych i materiałów, a także w spisie z natury.

Wydobywanie wirtualnych środków wiąże się jednak z ponoszeniem wysokich opłat za energię elektryczną. Mimo to, sprzedaż wydobytego zysku może się niektórym bardzo opłacić, a przeprowadzona inwestycja przynieść może spore zyski.

Call Now Button