Niedawno Rada Ministrów przyjęła projekt zmian ustawy o VAT, który zakłada uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur. Jest to kolejna zmiana wprowadzana w ramach cyfryzacji systemu podatkowego. KSeF początkowo będzie fakultatywny, jednak od 2023 roku najprawdopodobniej będzie już obowiązkowy.
E-faktura będzie dokumentem ustrukturyzowanym, co oznacza, że będzie wystawiana za pośrednictwem KSeF i będzie miała przydzielony numer identyfikacyjny. Każda e-faktura będzie miała jednolity format – XML (ten sam, w którym obecnie sporządza się sprawozdania finansowe).
Ujednolicenie systemu zagwarantuje automatyzację fakturowania i księgowania oraz ograniczy liczbę popełnianych błędów.

Do zalet korzystania z ustrukturyzowanych e-faktur należą:
– skrócenie procesu otrzymania zwrotu VAT z 60 do 40 dni,
– weryfikacja poprawności na etapie wystawiania faktury,
– bezpieczeństwo, dzięki 10 letniej archiwizacji dokumentów w systemie KSeF.
– brak konieczności składania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur na życzenie organów podatkowych.

Call Now Button