Krajowy Rejestr Sądowy to spis podmiotów, takich jak: przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, publiczne zakłady opieki zdrowotnej. W KRS nie znajdziesz informacji o jednoosobowej działalności gospodarczej i spółkach cywilnych. 

W Krajowym Rejestrze Sądowym możesz uzyskać informacje o:

 • statucie prawnym – np. informacja czy firma jest spółką jawną, spółką z o.o., 
 • sposobie reprezentacji – czyli kto i jak reprezentuję firmę lub organizację,
 • sytuacji finansowej – np. zadłużeniu czy zaległościach podatkowych partnera biznesowego.

Wszystkie informacje w KRS są uporządkowane w trzech rejestrach: rejestrze przedsiębiorców, rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Aby wyszukać spółkę w KRS należy:

 1. Wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości,
 2. Wybrać zakładkę Krajowy Rejestr Sądowy.
 3. Wybrać funkcję: Wyszukaj podmiot.
 4. Zaznaczyć rejestr, z którego chcesz uzyskać odpis,
 5. Wpisać w wyszukiwarkę co najmniej jedną z danych podmiotów: numer KRS, NIP, REGON, nawę.
 6. Wpisać kod z obrazka.
 7. Wybrać Wyszukaj.
 8. Pobrać wydruk.

W Krajowym Rejestrze znajdują się tylko odpisy aktualnych rejestrów przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz fundacji. Zawierają one wyłącznie aktualne dane o podmiocie ze wszystkich działów wybranego rejestru, wpisane pod numerem KRS podmiotu.

Call Now Button