Wielu przedsiębiorców obawia się sytuacji, w której otrzymują zawiadomienie o planowanej kontroli podatkowej. W wielu przypadkach mimo poprawności ewidencji księgowej strach jest silniejszy – co  zrobić, aby kontrola podatkowa w firmie nie wbudzała niepokoju?

W pierwszej kolejności warto zapoznać się z procedurą kontroli, aby wiedzieć jak przebiega kontrola podatkowa.

Kontrola podatkowa w firmie – jak przebiega?

  1. Przedsiębiorca otrzymuje zawiadomienie o planowanej kontroli podatkowej.
  2. Kontrola odbywa się w terminie 30 dni od momentu otrzymania zawiadomienia (warto tutaj zaznaczyć, że jeżeli kontrola podatkowa nie zostanie przeprowadzona do 30 dni to kontroler o kolejnej wizycie powinien ponownie powiadomić przedsiębiorcę).

W wielu przypadkach kontroler ustala z przedsiębiorcą termin kontroli podatkowej.

W sytuacji, gdy właściciel firmy korzysta z pomocy biura rachunkowego lub księgowej w zakresie reprezentacji przed urzędami należy o tym fakcie poinformować urzędnika.

Treść zawiadomienia powinna zawierać zakres przeprowadzanej kontroli podatkowej. Dodatkowo przedsiębiorca zobowiązany jest do przygotowania oraz udostępnienia odpowiednich dokumentów umożliwiających analizę danych.

Kontrola podatkowa w firmie – ile trwa?

W praktyce od 2-12 tygodni.

Call Now Button