Od 1 stycznia rusza kolejna tarcza antykryzysowa, czyli zbiór pomocy dla firm dotkniętych pandemią COVID-19. Do kiedy można składać wnioski? Kto może liczyć na wsparcie?

Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2021 r. a także skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie sześć razy.

Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem platformy PUE ZUS.

Przepisy regulujące korzystanie ze świadczenia postojowego oraz zwolnienie ze składek zaczną obowiązywać 17 stycznia 2022 r. Warto zaznaczyć, że skorzystanie z pomocy antykryzysowej możliwe jest po spełnieniu określonych warunków.

1. Zwolnienie ze składek za grudzień 2021 r.

Właściciele firm mogą złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za grudzień 2021 r. od 17 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

Jakie PKD należy mieć, aby móc ubiegać się o zwolnienie ZUS?

56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje),

93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

 

2. Świadczenie postojowe

Wnioski można składać od 17 stycznia do okresu trzech miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Jakie PKD należy mieć, aby móc ubiegać się przyznanie świadczenia postojowego?

56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje),

93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

 

 

Call Now Button