Młodzi i mało doświadczeni przedsiębiorcy często decydują się na otwarcie własnej jednoosobowej działalności gospodarczej bez ówczesnego przygotowania. Należy wiedzieć, że około ¼ firm zawiesza lub likwidacji działalności już po pierwszym roku od jej założenia.
Do rozpoczęcia prowadzenia jednoosobowej działalności, konieczne jest zarejestrowanie firmy w CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności) za wyjątkiem:

 • osób fizycznych, które z prowadzenia działalności osiągają zysk mniejszy niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia
 • osób, które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy

Z nierejestrowanej działalność gospodarczej można osiągać pewne korzyści, którymi są na przykład brak płatności składek ZUS, brak płatności zaliczek na podatek czy brak konieczności prowadzenia ewidencji księgowej.
W momencie rejestracji działalności w CEiDG firma nastawia się na opcje funkcjonowania działalności, a może być nią:

 1. cel zarobkowy
 2. zorganizowany charakter działalności
 3. działanie w sposób ciągły

Póki co jednoosobowa działalność gospodarcza jest prostszą formą prowadzenia działalności. Główne zalety to:

 • brak opłat związanych z rejestracją
 • brak kapitału
 • elastyczność funkcjonowania
 • możliwość optymalizacji kosztów
 • niskie koszty obsługi księgowej
 • ograniczone obowiązki sprawozdawcze

Jednoosobowa działalność gospodarcza może być opodatkowana na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową. Forma ta zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz dochodów firmy.
W razie zainteresowania, oferujemy rejestrację jednoosobowych działalności gospodarczych.

Call Now Button