Księgi oraz dokumenty księgowe prowadzone przy użyciu programów komputerowych w odpowiednim formacie zawierają się w Jednolitym Pliku Kontrolnym, przekazywanym organom podatkowym.

Jednolity Plik Kontrolny składa się z kilku struktur, które dzielą się na dwie grupy:

JPK obowiązkowo wysyłany comiesięcznie:

 • JPK_VAT

JPK wysyłany na żądanie organów podatkowych:

 • JPK_KR
 • JPK_WB
 • JPK_MAG
 • JPK_FA
 • JPK_FA_RR
 • JPK_PKPIR
 • JPK_EWP

Składany na żądanie Jednolity Plik Kontrolny musi być odpowiednio podzielony na:

 1. Sekcję nagłówkową, która zawiera informacje identyfikujące dany podmiot
 2. Sekcję merytoryczną, w której znajdują się informacje związane ze zdarzeniami gospodarczymi
 3. Sekcję kontrolną, zawierającą sumy kontrolne określające poprawność wszystkich informacji

Już od lipca 2020 roku obowiązywać ma podatników VAT nowa struktura pliku JPK_VAT, która połączy w sobie deklarację VAT (VAT-7) z plikiem JPK_VAT, czyli JPK_V7.

Nowy JPK będzie składał się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej, natomiast dodatkowo będzie obligował do zawarcia w nim oznaczeń, jakimi są:

 • kody GTU sprzedawanych towarów i usług
 • kody procedur transakcji
 • kody typów dokumentów

Warto wiedzieć, że złożenie pliku JPK_VAT po terminie lub zamieszczenie w nim nieprawdziwych informacji, skutkuje bardzo wysokimi karami.

Call Now Button