Uslugi-ksiegowe

Każda osoba zakładająca firmę powinna wiedzieć jakie decyzje należy podjąć na starcie. Jedną z nich jest wybór formy rozliczenia z fiskusem. W naszym kraju istnieje kilka opcji opodatkowania. Która z nich będzie najkorzystniejsza?

Przed wyborem formy płatności podatku należy przede wszystkim wziąć pod uwagę wielkość spodziewanych przychodów i wydatków oraz rodzaj planowanej działalności. Ponadto można zastanowić się, czy w danym roku konieczne będzie np. dodatkowe zatrudnianie pracowników.

Warto też wiedzieć, że wybór sposobu rozliczania podatku dochodowego nie jest ostateczny, ale zmianę formy opodatkowania można dokonać tylko raz do roku (do 20 stycznia). Osoby prowadzące działalność zawiadamiają fiskus o swojej decyzji za pośrednictwem wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (formularz CEIDG-1). 

Do wyboru mamy:

  1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych 
  2. Podatek liniowy
  3. Karta podatkowa
  4. Ryczałt ewidencjonowany
  1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Na taką formę decyduje się większość firm. Ta forma opodatkowania obowiązuje też, gdy nie zgłosimy innej zasady rozliczenia. Stawka 12 proc. obowiązuje, gdy dochód roczny nie przekroczył 85 528 zł – od nadwyżki ponad tym pułapem należy zapłacić podatek 32-procentowy.

  1. Podatek liniowy

Stawka tego podatku w 2019 r. wynosi nadal 19 proc. od uzyskanego dochodu. Wybierając tą formę tracimy ulgi (np. możliwości rozliczania się z małżonkiem) ale zyskujemy stałą stawkę niezależną od wysokości dochodów.  

  1. Karta podatkowa

Jedna z prostszych form opodatkowania. Stawki karty podatkowej ustalane są przez ministra finansów, więc co miesiąc płaci się taką samą kwotę, bez względu na dochody. Jednak płacić będziemy nawet w miesiącu, w którym nic nie zarobimy.  Przy tej formie opodatkowania nie możemy zatrudniać pracowników w oparciu o umowę zlecenie czy umowę o dzieło. Od 2022 zmieniły się jednak przepisy regulujące stosowanie opodatkowania kartą podatkową. Od tego czasu z tej formy opodatkowania mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy kontynuujący jej prowadzenie przynajmniej od 31.12.2021 roku. Aktualnie nie można już wybrać Karty podatkowej.

  1. Ryczałt ewidencjonowany

Podstawą opodatkowania tej formy jest przychód (nie są brane pod uwagę koszty jego uzyskania). Stawka ryczałtu (2 proc., 3 proc., 5,5 proc., 8,5 proc., 10 proc., 12 proc., 14 proc., 15 proc. lub 17 proc.) wybierana jest na podstawie rodzaju prowadzonej działalności. 

Call Now Button