Planowane zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących jednoosobowych działalności sprawiają, że coraz większa grupa osób prowadzących działalność w postaci JDG zastanawia się nad zmianą formy prawnej prowadzonej działalności. W lipcu na horyzoncie pojawiła się prosta spółka akcyjna, która z każdym dniem zyskuje na popularności. Jej uproszczone zasady funkcjonowania na rynku decydują o dużym zainteresowaniu osób planujących prowadzenie własnej firmy.

Prosta spółka akcyjna charakteryzuje się:

  • niski kapitał akcyjny w wysokości 1 zł
  • możliwość rejestracji przez Internet
  • elastyczność w zakresie kształtowania organów spółki
  • możliwość podejmowania uchwał przez Internet
  • uproszczone zasady likwidacji spółki

Procedura przekształcenia JDG w PSA:

1. Przygotowanie planu przekształcenia wraz z niezbędnymi dokumentami

2. Uzyskanie opinii biegłego rewidenta

3. Złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy

4. Stworzenie i podpisanie opracowanej umowy spółki

5. Złożenie wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z CEiDG oraz rejestrację w KRS

6. Zawiadomienie urzędów i kontrahentów o przekształceniu działalności w spółkę

Decydując się na przekształcenie JDG w PSA warto skorzystać z pomocy specjalistów prawnych oraz księgowych.

Call Now Button