Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej istnieje możliwość sprawdzania przedsiębiorców za pośrednictwem Internetu. Na jakich zasadach? Czego powinni obawiać się przedsiębiorcy?

Organy celno-skarbowe w swoich kontrolach wykorzystywać będą nośniki komunikacji internetowej, które mają usprawnić procedurę.

Informacje uzyskanie podczas kontroli będą zapisywane na nośnikach umożliwiających przechowywanie danych przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej, a także związanych z kontrolą celno-skarbową postępowań:
– postępowania podatkowego,
– postępowania w sprawach celnych,
– postępowania w sprawach o przestępstwo lub wykroczenie,
– postępowania w sprawach o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli przepisy ustaw dopuszczają wykorzystanie zapisu w tych postępowaniach.

Istotne jest, że zapis uzyskany podczas kontroli należy odpowiednio zabezpieczyć, aby ograniczyć ryzyko utraty danych.

Call Now Button