Wraz z dniem 1 stycznia 2020 roku w życie został wprowadzony tzw. indywidualny rachunek podatkowy dla każdego podatnika i płatnika. Jego głównym celem będzie regulowanie zobowiązań podatkowych, a więc różnych wpłat takich, jak np. PIT, CIT, VAT.

Wcześniej obowiązujące rachunki bankowe, na które były dokonywane wpłaty, były aktywne do 31 grudnia 2019 roku. Już po tym terminie wpłaty musiały być dokonywane na wspomniany już indywidualny rachunek podatkowy. Oznacza to nic innego, jak to, że rozliczenie podatku za IV kwartał 2019 roku odbywało się już na nowych zasadach.

Jak sprawdzić numer indywidualnego rachunku podatkowego?

Otóż można tego dokonać, korzystając z przeznaczonego w tym celu generatora, bądź udając się do właściwego Urzędu Skarbowego, gdzie należy podać:
– numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, będąc płatnikiem lub podatnikiem w oparciu o odrębne przepisy, że ewidencja PESEL Cię nie dotyczy, bądź jeśli jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne/zdrowotne),
– numer PESEL (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej, bez wpisy do rejestru VAT).

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, więc w razie pytań lub wątpliwości – zapraszamy do kontaktu!

Call Now Button