Minimalizacja formalności przy rozliczeniach podatków oraz promowanie inwestycji to główne cele wprowadzenia estońskiego CIT-u do Polski. Zasady jego funkcjonowania oparte są na tym, że opodatkowanie następuje w chwili wypłaty zysku właścicielom firm. Oznacza to bowiem, że dopóki środki wypracowane przez przedsiębiorstwo są reinwestowane w działalność firmy, nie ma obowiązku odprowadzania ich części do budżetu państwa.
Dostępność estońskiego CITu dla niektórych przedsiębiorców ma być ograniczona, ze względu na postawione w założeniach warunki.

Z estońskiego CITu skorzystać będą mogły:

  • małe i średnie spółki kapitałowe, które
  • nie przekraczają przychodów w wysokości 50 mln zł, w których
  • udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne

Powyższe kryteria nie dają zatem możliwości skorzystania z nowego rozwiązania osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą,wspólnikom spółek osobnych, jak również spółkom będącym udziałowcami innych spółek krajowych lub zagranicznych.

Wprowadzenie estońskiego CITu do Polski ma nastąpić już w 2021 roku.
Rozwiązanie to ma zwiększyć odporność polskiej gospodarki na kryzysy oraz poprawić produktywność polskich firm, co będzie wiązało się z podniesieniem atrakcyjności wizerunku Polski w oczach inwestorów.

Call Now Button