Zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Finansów terminy sprawozdawcze zostały przesunięte o 3 miesiące – przygotowanie i złożenie sprawozdania finansowego dla sektora jednostek prywatnych oraz prowadzących księgi rachunkowe podatników PIT.

Nowe przepisy obowiązują od 10 marca i zakładają wydłużenie terminów na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych do KRS.

Wydłużone terminy sprawozdawcze dla kogo?

  • jednostki sektora prywatnego oraz organizacje pozarządowe (3 miesiące)
  • jednostki sektora finansów publicznych (miesiąc)
  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe (3 miesiące)

Istotnie należy zaznaczyć, że sprawozdanie finansowe powinno zostać złożone do KRS w terminie 15 dni od zatwierdzenia. Przedłużenie terminów sprawozdawczych oznacza wydłużenie ostatecznego terminu do o p

Brak złożenia sprawozdania finansowe – jakie kary?

  • ograniczenia wolności
  • grzywny
  • zamknięcie spółki

Aktualizacja danych w KRS – niezbędne informacje.

Call Now Button